Investigation

 

Erkend Recherchebureau - Ministerie van Justitie - P.O.B. nr: 1648

Investigation

 

Nederland loopt achter waar het gaat om de inzet van particuliere organisaties die rechercheren (onderzoeken), of ook wel recherchebureau, particulier onderzoeker of prive detective genoemd. In de meeste landen is het inzetten van een prive detective net zo gewoon als het halen van een broodje bij de bakker.

 

Wat is een privédetective?

Een privédetective is meestal iemand die een carrièrestap heeft gemaakt. Vaak betreft het een ex-politieman of iemand met jarelange ervaringin de security. Logisch, want deze vaardigheden en ervaringen, die je opdoet binnen deze diensten, kun je eenvoudig gebruiken in de particuliere sector.

 

Om aan het werk te gaan als privé detective dien je een diploma te behalen, goedkeuring van politie en justitie te krijgen en een vergunning te hebben.

 

Wat doet een privédetective?

Het werk is veel omvattend, het varieert van het observeren van vreemdgangers, bedrijfsfraude, partneralimentatie onderzoek, ziekteverzuim fraude, verzuimfraude, screening, Mystery guest tot het controleren van de naleving van een concurrentiebeding en advieseren bij en ter voorkoming van problemen. De opdrachtgevers variëren dan ook van particulieren, bedrijven tot overheid.

 

Onafhankelijke waarheidsbevinding

De waarheidsbevinding staat hoog in het vaandel, elk recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor een klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet 'in het straatje' van de opdrachtgever valt. Een prive detective behoort altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever wil horen.

 

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

 

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

 

Eisen voor een privé detective

In Nederland zijn er een aantal wetten die voor onze beroepsgroep van toepassing zijn, zo dient er een vergunning vanhet Ministerie van Justitie (Dienst Justis) te zijn, moeten we ons conformeren aan de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), de regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) en aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) waar het gaat om geheimhouding en wijze van onderzoek.

Elke privé detective dient het diploma Particulier Onderzoeker te hebben gehaald en toestemming hebben gekregen van de Politiekorpschef om de werkzaamheden uit te voeren.